Student Snapshots: Nhan

Meet Nhan, a senior Information Systems and Business Administration major from Thai Nguyen, Vietnam. Nhan answered some questions for us about his experience at St. Thomas in both English and Vietnamese!

Why did you choose the University of St. Thomas?

I have more than one reason to choose St. Thomas. First of all, I love the environment and people at St. Thomas. Secondly, St. Thomas got one of the best Career Development Centers. And lastly it was because of the scholarship that I was offered.

Thứ nhất là mình rất yêu môi trường và mọi người ở đây. Thứ 2 là vì đây là ngôi trường có 1 trong những trung tâm trợ giúp học sinh về việc làm tốt nhất. Và cuối cùng là vì mình nhận được 1 khoản học bổng.

What is your favorite part about St. Thomas?

My favorite part about St. Thomas is the class size. We only have about 30 students max in a class. That gives each and every student more than enough time to interact and communicate with their professors as well as classmates. It has been helping me a lot with my study.

Mỗi lớp chỉ có tối đa là khoảng 30 học sinh. Điều đó có nghĩa là học sinh nào cũng có đủ thời gian để trao đổi và tương tác với giáo viên và bạn học. Điều đó đã và đang giúp mình rất nhiều trong việc học.

What is some advice you would give to students applying to St. Thomas?

I only have 1 advice for prospect students: open up. They will surely enjoy their time here.

Mình chỉ có duy nhất 1 lời khuyên cho những bạn muốn tới học ở đây, đó là: hãy cởi mở. Chắc chắn là các bạn sẽ có khoảng thời gian tốt đẹp ở đây.

What is one thing that surprised you about St. Thomas?

When I started at St. Thomas, the thing that surprised me the most was the people. Everyone including professors, staffs and fellow students are super friendly and helpful. Help can be found anywhere and anytime.

Khi mình bắt đầu tới học ở St. Thomas, điều làm mình bất ngờ nhất là mọi người ở đây. Ai cũng sẵn sang giúp đỡ mình từ giáo viên, nhân viên tới các bạn học trong trường. Ai cũng rất thân thiện nữa. Ai cũng có thể giúp đỡ mình khi mình cần.

-Jayne, International Admissions

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

*